BOPZ/Psychiatrisch patiëntenrecht

BOPZ/Psychiatrisch patiëntenrecht


4PO PUNTEN - BOPZ-advocaten - BOPZ

Cursusomschrijving

Mr. dr. Rob Keurentjes is Senior rechter A en afdelingsvoorzitter bij de Rechtbank Noord-Nederland (specialisme strafrecht en psychiatrie).

Als rechter heeft hij een ruime expertise opgebouwd met de Wet Bopz. Hij geldt als autoriteit op het gebied van de Wet Bopz en heeft meerdere boeken over de Wet Bopz geschreven. Daarnaast was hij lid van de begeleidingscommissie van de eerste en de tweede evaluatie van de wet BOPZ en voorzitter van de derde evaluatiecommissie Wet Bopz.

Op 1 januari 2020 is de Wet Bopz vervangen door drie nieuwe zorgwetten: de wet verplichte ggz, de wet zorg en dwang en de wet forensische zorg. Het systeem van deze wetten, dat volledige afwijkt van de huidige regeling, zal tijdens deze cursus uit de doeken worden gedaan, waarbij de nadruk zal komen te liggen op de Wet verplichte ggz. Gedurende het laatste blok van de cursus zal geoefend worden met een casus.

Vorm

Interactieve cursus

Niveau

Verdiepings- en actualiteitencursus

Docenten