Cursus actualiteiten arbeidsrecht

4PO punten - Juridisch - Arbeidsrecht

Datum
29 november 2019
Tijd
13:00 - 17:30
Kosten
€ 295,- Ex. btw
Locatie
Rabotoren, Almere
Inschrijven
In het kort

In de hectiek van de alledaagse praktijk schiet het voor advocaten er meer dan eens bij in de ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak bij te houden. Met deze actualiteitencursussen wordt u volledig bijgepraat over de belangrijkste onderwerpen.

Zo worden de belangrijkste arresten besproken en worden aan de hand van interessante feitenrechtspraak casusposities besproken die relevant zijn voor de praktijk.
Pascal Kruit is partner bij Boontje Advocaten. Nadat hij in 2006 de master Privaatrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam cum laude heeft afgerond, is hij gedurende vijf jaar aan dezelfde universiteit werkzaam geweest als universitair docent arbeidsrecht. Daarnaast is hij in maart 2012 gepromoveerd op het onderwerp ‘de ontbindingsvergoeding ex art. 7:685 BW getoetst’.

Pascal adviseert als advocaat zowel werkgevers als werknemers over het arbeidsrecht in brede zin, met een bijzondere focus op het ontslagrecht. Voorts verzorgt hij regelmatig cursussen en publiceert hij frequent in arbeidsrechtelijke vakliteratuur (redacteur AR Updates en Sdu commenaar arbeidsrecht). Hij heeft met name veel ervaring in  de zorg, de retail en in de zakelijke dienstverlening. Zo heeft hij veel ervaring in het begeleiden van reorganisaties in de zorgsector, het procederen in individuele ontslagzaken onder het nieuwe ontslagrecht van de Wet werk en zekerheid en het begeleiden bij het eenzijdig wijzigen van arbeidsvoorwaarden in diverse sectoren.

* Deze cursus wordt georganiseerd in combinatie met de cursus Arbeidsrecht procesrecht (4 PO, juridisch), welke op 3 oktober 2019 van 13.00-17.30 uur zal worden gehouden. Deelname aan beide cursussen (8 PO) – bedraagt € 550,00. Vermeld om korting te krijgen op de cursusprijs bij uw deelname dat u aan beide cursussen deelneemt.

Docenten
  • Mr. Dr. Pascal Kruit, Arbeidsrechtadvocaat bij Boontje Advocaten
Doelgroep

Arbeidsrecht advocaten

Vorm

Interactieve cursus

Niveau

Verdiepings- en actualiteitencursus

Inschrijven
  • Gerard Hamer Instituut
  • Nederlandse Orde van Advocaten

Voor meer informatie over het cursusaanbod en aanmelding voor deelname aan onze cursussen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020 – 675 07 56 of per e-mail: ghi@cleerdin-hamer.nl.