4 PO - STRAFRECHT - JURIDISCH

Overlevering en WETS

Zomer-editie

Actualiteiten Straf(proces)recht I

Zomer-editie

Actualiteiten Straf(proces)recht I

5PO PUNTEN - STRAFRECHT - JURIDISCH

Slachtofferrechten en schadevergoeding in het strafproces

Winter-editie

Actualiteiten Straf(proces)recht II