Het Gerard Hamer Instituut

Het Gerard Hamer Instituut is een door de Orde erkende onderwijsinstelling. Het instituut is in maart 2012 opgericht en is vernoemd naar de bekende strafpleiter Gerard Hamer, die in 2008 overleed. Het Gerard Hamer Instituut is de voortzetting in een aparte onderwijsstichting van de al sinds 2004 erkende onderwijsinstelling vanĀ Cleerdin & Hamer Advocaten.

Het Gerard Hamer Instituut gelooft er in dat een praktijkjurist optimaal presteert als hij beschikt over up-to-date juridische kennis en tevens beschikt over de vaardigheden om zijn kennis toe te passen. Binnen ons PO cursusaanbod vindt u een scala aan cursussen voor allerlei rechtsgebieden. Sommige cursussen zijn meer gericht op vaardigheden, andere meer op juridische verdieping. Er is dus een wisselwerking tussen generalisatie en specialisatie, maar voor elke cursus geldt dat er een directe binding is met de praktijk en de actualiteit. Vanwege de erkenning van het Gerard Hamer Instituut door de Nederlandse Orde van Advocaten, tellen bij ons behaalde punten mee voor de Permanente Opleiding.

Gerard Hamer