Overlevering en WETS
4 PO - STRAFRECHT - JURIDISCH

Overlevering en WETS

Door de toename van grensoverschrijdende criminaliteit en intensievere samenwerking tussen Europese lidstaten neemt de internationale rechtshulp in strafzaken toe. In steeds meer strafzaken worden verdachten hiermee geconfronteerd. Deze cursus zal nader ingaan op de overbrenging van opgeëiste personen (verdachten) naar en vanuit Europese lidstaten. In deze cursus staat de overlevering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) centraal. In de cursus zal aandacht zijn voor zowel de theorie als praktische tips voor de rechtspraktijk.

De focus van deze cursus ligt op de overleveringsprocedure en de WETS-procedure vanuit de verdediging.

Na de cursus kent u:
• de procedure in overleveringszaken
• de procedure om veroordeelden terug te halen via de WETS
• praktische verweren voor een succesvolle verdediging in overleveringsprocedures (gelijkstelling, verstekproblemen, flagrante schending fundamentele (mensen)rechten, etc.)
• praktische tips met betrekking tot overleverings- en WETS-procedures (alternatieven, tijdelijke ter beschikkingstelling, Europees surveillancebevel, etc.)

Tevens wordt er volop aandacht besteed op de actualiteiten op het gebied van (Europese) jurisprudentie in overleveringsprocedures.

Docenten