Actualiteiten Straf(proces)recht II (wintereditie) - docent

Actualiteiten Straf(proces)recht II (wintereditie) - docent


6PO PUNTEN - Strafrechtadvocaten - Strafrecht

Cursusomschrijving

In de hectiek van de alledaagse strafrechtpraktijk schiet het voor advocaten er meer dan eens bij in de ontwikkelingen in de wetgeving en rechtspraak bij te houden. De inmiddels vermaarde actualiteitencursussen van het Gerard Hamer Instituut zorgen ervoor dat de cursisten twee keer per jaar volledig worden bijgepraat over de belangrijkste onderwerpen.
Zo worden de nieuwe uitlegarresten van de Hoge Raad uiteengezet en worden aan de hand van interessante feitenrechtspraak casusposities besproken die relevant zijn voor de praktijk van alledag. De halfjaarlijkse actualiteitencursussen worden steeds aangepast op de nieuwste ontwikkelingen en op de op dat moment belangrijkste onderwerpen.
Wegens het grote aantal aanmeldingen wordt de cursus in Amsterdam op twee data aangeboden. Het betreft dus tweemaal dezelfde cursus.

Vorm

interactieve cursus

Niveau

Verdiepings- en actualiteitencursus

Docenten