M.F.G.H. Beckers

Rechtsgebied: Strafrecht.

Marion Beckers is senior Raadsheer en voorzitter van het team familieĀ & jeugdrecht bij het Gerechtshof Amsterdam.