Cursus Overlevering en WETS

4PO Punten - Juridisch - Strafrecht

Datum
17 april 2019
Tijd
13:00
Kosten
€ 295,- Ex. btw
Locatie
WTC, Amsterdam
Inschrijven
In het kort

Door de toename van grensoverschrijdende criminaliteit en intensievere samenwerking tussen Europese lidstaten neemt de internationale rechtshulp in strafzaken toe. In steeds meer strafzaken worden verdachten hiermee geconfronteerd. Deze cursus zal nader ingaan op de overbrenging van opgeëiste personen (verdachten) naar en vanuit Europese lidstaten. In deze cursus staat de overlevering en de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties (WETS) centraal. In de cursus zal aandacht zijn voor zowel de theorie als praktische tips voor de rechtspraktijk.

De focus van deze cursus ligt op de overleveringsprocedure en de WETS-procedure vanuit de verdediging.

Na de cursus kent u:
- de procedure in overleveringszaken
- de procedure om veroordeelden terug te halen via de WETS
- praktische verweren voor een succesvolle verdediging in overleveringsprocedures (gelijkstelling, verstekproblemen, flagrante schending fundamentele (mensen)rechten, etc.)
- praktische tips met betrekking tot overleverings- en WETS-procedures (alternatieven, tijdelijke ter beschikkingstelling, Europees surveillancebevel, etc.)

Tevens wordt er volop aandacht besteed op de actualiteiten op het gebied van (Europese) jurisprudentie in overleveringsprocedures.

Docenten Doelgroep

Strafrechtadvocaten

Vorm

Interactieve cursus

Niveau

Verdiepings- en actualiteitencursus

Inschrijven
  • Gerard Hamer Instituut
  • Nederlandse Orde van Advocaten

Voor meer informatie over het cursusaanbod en aanmelding voor deelname aan onze cursussen kunt u contact opnemen via telefoonnummer 020 – 675 07 56 of per e-mail: ghi@cleerdin-hamer.nl.